OUR PHC

2/4/10

சுகாதார திட்டத்தின் வெற்றி விழா காட்சிகள்


அலங்காரவளைவு

கொடைவள்ளலுக்கு நன்றி

வளைகாப்பில் சுகாதார செவிலியரே கலந்து கொன்ட பெருமை

வளைகாப்பில் மட்டும் கலந்துகொன்ட150 கர்ப்பினிகளுக்கும் சேலை

வளைகாப்பு மற்றும் ஸகேன் கலந்துகொன்ட
300 கர்ப்பினிகளுக்கும் சத்தான உணவு

வளைகாப்பு மற்றும் ஸகேன் கலந்துகொன்ட கர்ப்பினிகள்

வளைகாப்பில் கலந்துகொன்ட150 கர்ப்பினிகளுக்கு
சேலை மற்றும் வரிசை தட்டுகள்

கம்புசியா மீன் வளர்ப்பு தொட்டி திறப்பு மாவட்ட ஆட்சியர்
சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் துணை இயக்குநர்

அடக்கல் நாட்டுவிழா மாவட்ட ஆட்சியர்
சட்டமன்ற உறுப்பினர் துணை இயக்குநர் மற்றும் வள்ளல் பன்னாலால் ஜெயின்


இளைஞ்ர்களின் ஆர்வம்


2/2/10

சாதணை நாள்